Navigācija
Lejupielādēt kā PDF

Apsvērums 27

Recital 27

(27) Šo regulu nepiemēro mirušu personu personas datiem.

Dalībvalstis var paredzēt noteikumus par mirušu personu personas datu apstrādi.

(27) This Regulation does not apply to the personal data of deceased persons.

Member States may provide for rules regarding the processing of personal data of deceased persons.