Navigation
GDPR > Betragtning 27
Download PDF

Betragtning 27

Recital 27

(27) Denne forordning finder ikke anvendelse på personoplysninger om afdøde personer.

Medlemsstaterne kan fastsætte regler for behandling af personoplysninger om afdøde personer.

(27) This Regulation does not apply to the personal data of deceased persons.

Member States may provide for rules regarding the processing of personal data of deceased persons.