Nawigacja
RODO > Motyw 27
Pobierz jako plik PDF

Motyw 27

Recital 27

(27) Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do danych osobowych osób zmarłych.

Państwa członkowskie mogą przyjąć przepisy o przetwarzaniu danych osobowych osób zmarłych.

(27) This Regulation does not apply to the personal data of deceased persons.

Member States may provide for rules regarding the processing of personal data of deceased persons.