Navigatsioon
Allalaadimine

Põhjendus 27

Recital 27

(27) Käesolevat määrust ei kohaldata surnuid puudutavate isikuandmete suhtes.

Liikmesriikidel peaks olema võimalik ette näha surnuid puudutavate isikuandmete töötlemise eeskirjad.

(27) This Regulation does not apply to the personal data of deceased persons.

Member States may provide for rules regarding the processing of personal data of deceased persons.