Navigatie
AVG (GDPR) > Overweging 27
Download PDF

Overweging 27

Recital 27

(27) De onderhavige verordening is niet van toepassing op de persoonsgegevens van overleden personen.

De lidstaten kunnen regels vaststellen betreffende de verwerking van de persoonsgegevens van overleden personen.

(27) This Regulation does not apply to the personal data of deceased persons.

Member States may provide for rules regarding the processing of personal data of deceased persons.