Suunnistus
GDPR > Johdanto-osan kappale 27
Lataa PDF

Johdanto-osan kappale 27

Recital 27

(27) Tätä asetusta ei sovelleta kuolleita henkilöitä koskeviin tietoihin.

Jäsenvaltiot voivat säätää kuolleiden henkilöiden henkilötietojen käsittelyä koskevista säännöistä.

(27) This Regulation does not apply to the personal data of deceased persons.

Member States may provide for rules regarding the processing of personal data of deceased persons.