Navigācija
VDAR (GDPR) > Apsvērums 1
Lejupielādēt kā PDF

Apsvērums 1

Recital 1

(1) Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu aizsardzību ir pamattiesības.

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (“harta”) 8.

 panta 1.

 punkts un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 16.

 panta 1.

 punkts paredz, ka ikvienai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību.

(1) The protection of natural persons in relation to the processing of personal data is a fundamental right.

Article 8(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the ‘Charter’) and Article 16(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) provide that everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her.

Savienojumi
Saistītie raksti Vadlīnijas & Case Law Atstājiet savu komentāru
Saistītie raksti Vadlīnijas & Case Law Atstājiet savu komentāru
[js-disqus]