Navigasjon
GDPR > Fortalepunkt 1
Last ned PDF

Fortalepunkt 1

Recital 1

1) Vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger er en grunnleggende rettighet.

I artikkel 8 nr.

1 i Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter (heretter kalt «pakten») og i artikkel 16 nr.

1 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) er det fastsatt at enhver person har rett til vern av personopplysninger om vedkommende selv.

(1) The protection of natural persons in relation to the processing of personal data is a fundamental right.

Article 8(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the ‘Charter’) and Article 16(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) provide that everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her.

Relaterte tekster
Relaterte artikler Retningslinjer og rettspraksis Legg igjen en kommentar
Relaterte artikler Retningslinjer og rettspraksis Legg igjen en kommentar
[js-disqus]