Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Bod odůvodnění 1
Stáhnout

Bod odůvodnění 1

Recital 1

(1) Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním právem.

Ustanovení čl.

8 odst.

1 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) a čl.

16 odst.

1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) přiznávají každému právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají.

(1) The protection of natural persons in relation to the processing of personal data is a fundamental right.

Article 8(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the ‘Charter’) and Article 16(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) provide that everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her.

Související texty
Související články Pokyny & Case Law Zanechat komentář
Související články Pokyny & Case Law Zanechat komentář
[js-disqus]