Suunnistus
GDPR > Johdanto-osan kappale 1
Lataa PDF

Johdanto-osan kappale 1

Recital 1

(1) Luonnollisten henkilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyn yhteydessä on perusoikeus.

Euroopan unionin perusoikeuskirjan, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, 8 artiklan 1 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 16 artiklan 1 kohdan mukaan jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan.

(1) The protection of natural persons in relation to the processing of personal data is a fundamental right.

Article 8(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the ‘Charter’) and Article 16(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) provide that everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her.

Liittyvä artikkeli
Liittyvät artikkelit Ohjeita & oikeuskäytäntö Jätä kommentti
Liittyvät artikkelit Ohjeita & oikeuskäytäntö Jätä kommentti
[js-disqus]