Navigacija
BDAR (GDPR) > Konstatuojamoji dalis 1
Atsisiųsti kaip PDF

Konstatuojamoji dalis 1

Recital 1

(1) fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis yra pagrindinė teisė.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 8 straipsnio 1 dalyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 16 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą;

(1) The protection of natural persons in relation to the processing of personal data is a fundamental right.

Article 8(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the ‘Charter’) and Article 16(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) provide that everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her.

Jungtys
Susijusių straipsnių Gairės & Byla Teisė Palikite komentarą
Susijusių straipsnių Gairės & Byla Teisė Palikite komentarą
[js-disqus]