Navigation
GDPR > Betragtning 1
Download PDF

Betragtning 1

Recital 1

(1) Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger er en grundlæggende rettighed.

I artikel 8, stk.

1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (»chartret«) og i artikel 16, stk.

1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastsættes det, at enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger, der vedrører den pågældende.

(1) The protection of natural persons in relation to the processing of personal data is a fundamental right.

Article 8(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the ‘Charter’) and Article 16(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) provide that everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her.

Sammenkædede tekster
Lignende artikler Retningslinjer & Case Law Efterlad en kommentar
Lignende artikler Retningslinjer & Case Law Efterlad en kommentar
[js-disqus]