Навигация
GDPR > Съображение 1
Изтегляне на PDF

Съображение 1

Recital 1

(1) Защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни е основно право.

Член 8, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) и член 16, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предвиждат, че всеки има право на защита на личните му данни.

(1) The protection of natural persons in relation to the processing of personal data is a fundamental right.

Article 8(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the ‘Charter’) and Article 16(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) provide that everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her.

Свързани статии
Articles Насоки и съдебна практика Оставете коментар
Articles Насоки и съдебна практика Оставете коментар
[js-disqus]