Navigatsioon
GDPR > Põhjendus 1
Allalaadimine

Põhjendus 1

Recital 1

(1) Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel on põhiõigus.

Euroopa Liidu põhiõiguste harta („harta“) artikli 8 lõikes 1 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu („ELi toimimise leping“) artikli 16 lõikes 1 on sätestatud, et igaühel on õigus oma isikuandmete kaitsele.

(1) The protection of natural persons in relation to the processing of personal data is a fundamental right.

Article 8(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the ‘Charter’) and Article 16(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) provide that everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her.

Ühendused
Asjakohased lingid Suunised & Case Law Jäta kommentaar
Asjakohased lingid Suunised & Case Law Jäta kommentaar
[js-disqus]