Navigering
GDPR > Skäl 1
Hämta PDF

Skäl 1

Recital 1

(1) Skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter är en grundläggande rättighet.

Artikel 8.

1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) och artikel 16.

1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskriver att var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.

(1) The protection of natural persons in relation to the processing of personal data is a fundamental right.

Article 8(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the ‘Charter’) and Article 16(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) provide that everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her.

Relaterade texter
Relaterade artiklar Riktlinjer & Case Law Lämna en kommentar
Relaterade artiklar Riktlinjer & Case Law Lämna en kommentar
[js-disqus]