Navigáció
GDPR > Preambulumbekezdés 1
Letöltés PDF

Preambulumbekezdés 1

Recital 1

(1) A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája (Charta) 8.

cikkének (1) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 16.

cikkének (1) bekezdése rögzíti, hogy mindenkinek joga van a rá vonatkozó személyes adatok védelméhez.

(1) The protection of natural persons in relation to the processing of personal data is a fundamental right.

Article 8(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the ‘Charter’) and Article 16(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) provide that everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her.

Kapcsolatok
Cikkek Irányelvek & Case Law Szólj hozzá
Cikkek Irányelvek & Case Law Szólj hozzá
[js-disqus]