Nawigacja
RODO > Motyw 1
Pobierz jako plik PDF

Motyw 1

Recital 1

(1) Ochrona os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych jest jednym z praw podstawowych.

Art.

8 ust.

1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej 鈥濳art膮 praw podstawowych鈥) oraz art.

16 ust.

1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowi膮, 偶e ka偶da osoba ma prawo do ochrony danych osobowych jej dotycz膮cych.

(1) The protection of natural persons in relation to the processing of personal data is a fundamental right.

Article聽8(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the 鈥楥harter鈥) and Article 16(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) provide that everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her.

Powi膮zane teksty
Powi膮zane artyku艂y Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
Powi膮zane artyku艂y Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
[js-disqus]