Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Bod odůvodnění 172
Stáhnout

Bod odůvodnění 172

Recital 172

(172) Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl.

28 odst.

2 nařízení (ES) č.

45/2001 a vydal stanovisko dne 7.

března 2012 (17).

(172) The European Data Protection Supervisor was consulted in accordance with Article 28(2) of Regulation (EC) No 45/2001 and delivered an opinion on 7 March 2012 [17].