Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Bod odůvodnění 140
Stáhnout

Bod odůvodnění 140

Recital 140

(140) Sboru by měl být nápomocen sekretariát, jehož služby zajistí evropský inspektor ochrany údajů.

Pracovníci evropského inspektora ochrany údajů podílející se na plnění úkolů svěřených sboru tímto nařízením by měli své úkoly plnit výhradně na základě pokynů a pod vedením předsedy sboru.

(140) The Board should be assisted by a secretariat provided by the European Data Protection Supervisor.

The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation should perform its tasks exclusively under the instructions of, and report to, the Chair of the Board.