Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Článek 67. Výměna informací
Stáhnout

Článek 67 ONOOÚ (GDPR). Výměna informací

Article 67 GDPR. Exchange of information

Komise může přijímat prováděcí akty s obecnou působností za účelem určení toho, jak bude probíhat elektronická výměna informací mezi dozorovými úřady navzájem a mezi dozorovými úřady a sborem, zejména určení standardizovaného formátu uvedeného v článku 64.

The Commission may adopt implementing acts of general scope in order to specify the arrangements for the exchange of information by electronic means between supervisory authorities, and between supervisory authorities and the Board, in particular the standardised format referred to in Article 64.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 93 odst. 2.

Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 93(2).

Související texty