Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Bod odůvodnění 64
Stáhnout

Bod odůvodnění 64

Recital 64

(64) Správce by měl využít všech vhodných opatření k ověření identity subjektu údajů, který žádá o přístup, zejména v souvislosti s on-line službami a síťovými identifikátory.

Správce by neměl uchovávat osobní údaje pouze za tím účelem, aby mohl reagovat na případné žádosti.

(64) The controller should use all reasonable measures to verify the identity of a data subject who requests access, in particular in the context of online services and online identifiers.

A controller should not retain personal data for the sole purpose of being able to react to potential requests.