Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Bod odůvodnění 152
Stáhnout

Bod odůvodnění 152

Recital 152

(152) Nejsou-li správní sankce harmonizovány tímto nařízením nebo v případě potřeby v jiných případech, jako jsou závažná porušení tohoto nařízení, měly by členské státy zavést systém, který zajistí uložení účinných, přiměřených a odrazujících pokut.

Povaha těchto trestních nebo správních sankcí by měla být stanovena právem členského státu.

(152) Where this Regulation does not harmonise administrative penalties or where necessary in other cases, for example in cases of serious infringements of this Regulation, Member States should implement a system which provides for effective, proportionate and dissuasive penalties.

The nature of such penalties, criminal or administrative, should be determined by Member State law.