Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Bod odůvodnění 12
Stáhnout

Bod odůvodnění 12

Recital 12

(12) Ustanovení čl.

16 odst.

2 Smlouvy o fungování EU zmocňuje Evropský parlament a Radu ke stanovení pravidel o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a pravidel o volném pohybu těchto údajů.

(12) Article 16(2) TFEU mandates the European Parliament and the Council to lay down the rules relating to the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and the rules relating to the free movement of personal data.