Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Bod odůvodnění 76
Stáhnout

Bod odůvodnění 76

Recital 76

(76) Pravděpodobnost a závažnost rizika pro práva a svobody subjektu údajů by měly být určeny na základě povahy, rozsahu, kontextu a účelům zpracování.

Riziko by mělo být hodnoceno na základě objektivního posouzení, které stanoví, zda operace zpracování představují riziko či vysoké riziko.

(76) The likelihood and severity of the risk to the rights and freedoms of the data subject should be determined by reference to the nature, scope, context and purposes of the processing.

Risk should be evaluated on the basis of an objective assessment, by which it is established whether data processing operations involve a risk or a high risk.