Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Článek 29. Zpracování z pověření správce nebo zpracovatele
Stáhnout

Článek 29 ONOOÚ (GDPR). Zpracování z pověření správce nebo zpracovatele

Article 29 GDPR. Processing under the authority of the controller or processor

Zpracovatel a jakákoliv osoba, která jedná z pověření správce nebo zpracovatele a má přístup k osobním údajům, může tyto osobní údaje zpracovávat pouze na pokyn správce, ledaže jí jejich zpracování ukládá právo Unie nebo členského státu.

The processor and any person acting under the authority of the controller or of the processor, who has access to personal data, shall not process those data except on instructions from the controller, unless required to do so by Union or Member State law.

ISO 27701 Pokyny & Case Law Zanechat komentář
ISO 27701

(RU)

ISO/IEC 27701, принятый в 2019, добавил дополнительное руководство к ISO/IEC 27002 для контролеров персональных данных (ПИИ).

Приводим соответствующий параграф к статье 29 GDPR:

8.2.2 Цели организации

Средство управления

Организация должна обеспечить, чтобы ПИИ, обработанные от имени клиента, обрабатывались только для целей, указанных в документированных инструкциях клиента.

Руководство по внедрению

Контракт между организацией и клиентом должен включать, но не ограничиваться, целью и временными рамками, которые должны быть достигнуты услугой.

(EN) […]


to read the full text

Pokyny & Case Law Zanechat komentář
[js-disqus]