Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Bod odůvodnění 134
Stáhnout

Bod odůvodnění 134

Recital 134

(134) Každý dozorový úřad by se měl ve vhodných případech účastnit společných postupů dozorových úřadů.

Dožádaný dozorový úřad by měl mít povinnost reagovat na žádost ve stanovené lhůtě.

(134) Each supervisory authority should, where appropriate, participate in joint operations with other supervisory authorities.

The requested supervisory authority should be obliged to respond to the request within a specified time period.