Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Bod odůvodnění 22
Stáhnout

Bod odůvodnění 22

Recital 22

(22) Jakékoliv zpracování osobních údajů v souvislosti s činnostmi provozovny správce nebo zpracovatele v Unii by mělo být prováděno v souladu s tímto nařízením bez ohledu na to, zda samotné zpracování probíhá v Unii nebo mimo ni.

Provozovna předpokládá účinný a skutečný výkon činnosti prostřednictvím stálého zařízení.

Právní forma této provozovny, ať již jde o pobočku, nebo dceřinou společnost s právní subjektivitou, není v tomto ohledu rozhodujícím faktorem.

(22) Any processing of personal data in the context of the activities of an establishment of a controller or a processor in the Union should be carried out in accordance with this Regulation, regardless of whether the processing itself takes place within the Union.

Establishment implies the effective and real exercise of activity through stable arrangements.

The legal form of such arrangements, whether through a branch or a subsidiary with a legal personality, is not the determining factor in that respect.

Související články Související texty Zanechat komentář
Související články Související texty Zanechat komentář
[js-disqus]