Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Článek 10. Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů
Stáhnout

Článek 10 ONOOÚ (GDPR). Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů

Article 10 GDPR. Processing of personal data relating to criminal convictions and offences

Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů či souvisejících bezpečnostních opatření na základě čl. 6 odst. 1 se může provádět pouze pod dozorem orgánu veřejné moci nebo pokud je oprávněné podle práva Unie nebo členského státu poskytujícího vhodné záruky, pokud jde o práva a svobody subjektů údajů. Jakýkoli souhrnný rejstřík trestů může být veden pouze pod dozorem orgánu veřejné moci.

Processing of personal data relating to criminal convictions and offences or related security measures based on Article 6(1) shall be carried out only under the control of official authority or when the processing is authorised by Union or Member State law providing for appropriate safeguards for the rights and freedoms of data subjects. Any comprehensive register of criminal convictions shall be kept only under the control of official authority.

Související texty
Odborný komentář ISO 27701 Pokyny & Case Law Zanechat komentář
Odborný komentář

(EN) Criminal offence data are treated specifically by the General Data Protection Regulation. They represent sensitive data that must be dealt with appropriate care, similarly to special categories of personal data (article 9). They obey particular rules, but they do not expressly fall under thespecial categories of personal data”. They have their own legal regime and they do not benefit from similar exceptions as the aforementioned data [article 9 (2)].

 

(EN) […]


to read the full text

(EN) Author
Louis-Philippe Gratton
(EN) Louis-Philippe Gratton PhD, LLM
(EN) Privacy Expert
ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added additional ISO/IEC 27002 guidance for PII controllers.

Here is the relevant paragraph to article 10 GDPR:

7.2.2 Identify lawful basis

Control

The organization should determine, document and comply with the relevant lawful basis for the processing of PII for the identified purposes.

Implementation guidance

Some jurisdictions require the organization to be able to demonstrate that the lawfulness of processing was duly established before the processing.

The legal basis for the processing of PII can include:

(EN) […]


to read the full text

Pokyny & Case Law Zanechat komentář
[js-disqus]