Navigasjon
GDPR > Artikkel 31. Samarbeid med tilsynsmyndigheten
Last ned PDF

Artikkel 31 GDPR. Samarbeid med tilsynsmyndigheten

Article 31 GDPR. Cooperation with the supervisory authority

Den behandlingsansvarlige og databehandleren og, dersom det er relevant, deres representanter skal på anmodning samarbeide med tilsynsmyndigheten i forbindelse med utførelsen av dens oppgaver.

The controller and the processor and, where applicable, their representatives, shall cooperate, on request, with the supervisory authority in the performance of its tasks.

ISO 27701 Retningslinjer og rettspraksis Legg igjen en kommentar
ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added a requirement additional to ISO/IEC 27001, section 4.2.

Here is the relevant paragraph to article 31 GDPR:

5.2.2 Understanding the needs and expectations of interested parties

The organization shall include among its interested parties (see ISO/IEC 27001:2013, 4.2), those parties having interests or responsibilities associated with the processing of PII, including the PII principals.


for å få tilgang til hele teksten

Retningslinjer og rettspraksis Legg igjen en kommentar
[js-disqus]