Navigasjon
GDPR > Artikkel 67. Utveksling av informasjon
Last ned PDF

Artikkel 67 GDPR. Utveksling av informasjon

Article 67 GDPR. Exchange of information

Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter av generell karakter for å presisere ordningene for elektronisk utveksling av informasjon mellom tilsynsmyndighetene og mellom tilsynsmyndighetene og Personvernrådet, særlig i det standardiserte formatet nevnt i artikkel 64.

The Commission may adopt implementing acts of general scope in order to specify the arrangements for the exchange of information by electronic means between supervisory authorities, and between supervisory authorities and the Board, in particular the standardised format referred to in Article 64.

Relaterte tekster

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 93 nr. 2.

Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 93(2).

Relaterte tekster