Navigasjon
GDPR > Fortalepunkt 72
Last ned PDF

Fortalepunkt 72

Recital 72

72) Profilering omfattes av reglene for behandling av personopplysninger i denne forordning, f.

eks.

det rettslige grunnlaget for behandlingen eller prinsippene for vern av personopplysninger.

Det europeiske personvernråd (heretter kalt «Personvernrådet») som opprettes ved denne forordning, bør kunne gi veiledning om dette.

(72) Profiling is subject to the rules of this Regulation governing the processing of personal data, such as the legal grounds for processing or data protection principles.

The European Data Protection Board established by this Regulation (the ‘Board’) should be able to issue guidance in that context.