Navigasjon
GDPR > Fortalepunkt 22
Last ned PDF

Fortalepunkt 22

Recital 22

22) Enhver behandling av personopplysninger som utføres i forbindelse med aktivitetene i en virksomhet tilhørende en behandlingsansvarlig eller databehandler i Unionen, bør utføres i samsvar med denne forordning, uavhengig av om behandlingen finner sted i Unionen eller ikke.

En virksomhet innebærer en effektiv og faktisk utøvelse av aktivitet gjennom en stabil struktur.

En slik strukturs rettslige form, enten det dreier seg om en filial eller et datterforetak med status som juridisk person, er ikke av avgjørende betydning i denne forbindelse.

(22) Any processing of personal data in the context of the activities of an establishment of a controller or a processor in the Union should be carried out in accordance with this Regulation, regardless of whether the processing itself takes place within the Union.

Establishment implies the effective and real exercise of activity through stable arrangements.

The legal form of such arrangements, whether through a branch or a subsidiary with a legal personality, is not the determining factor in that respect.

Relaterte artikler Relaterte tekster Legg igjen en kommentar
Relaterte artikler Relaterte tekster Legg igjen en kommentar
[js-disqus]