Navigasjon
GDPR > Fortalepunkt 140
Last ned PDF

Fortalepunkt 140

Recital 140

140) Personvernrådet bør bistås av et sekretariat som stilles til rådighet av EUs datatilsyn.

Personellet ved EUs datatilsyn som deltar i utførelsen av oppgavene som Personvernrådet gis ved denne forordning, bør utføre sine oppgaver utelukkende under ledelse av lederen for Personvernrådet og rapportere til vedkommende.

(140) The Board should be assisted by a secretariat provided by the European Data Protection Supervisor.

The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation should perform its tasks exclusively under the instructions of, and report to, the Chair of the Board.