Navigasjon
GDPR > Fortalepunkt 25
Last ned PDF

Fortalepunkt 25

Recital 25

25) Dersom medlemsstatens nasjonale rett får anvendelse i kraft av folkeretten, bør denne forordning også få anvendelse på en behandlingsansvarlig som ikke er etablert i Unionen, f.

eks.

ved en medlemsstats diplomatiske stasjoner eller konsulater.

(25) Where Member State law applies by virtue of public international law, this Regulation should also apply to a controller not established in the Union, such as in a Member State’s diplomatic mission or consular post.