Navigasjon
GDPR > Fortalepunkt 172
Last ned PDF

Fortalepunkt 172

Recital 172

172) EUs datatilsyn er blitt rådspurt i samsvar med artikkel 28 nr.

2 i forordning (EF) nr.

45/2001 og avga uttalelse 7.

mars 2012.

(172) The European Data Protection Supervisor was consulted in accordance with Article 28(2) of Regulation (EC) No 45/2001 and delivered an opinion on 7 March 2012 [17].