Navigatie
AVG (GDPR) > Artikel 67. Uitwisseling van informatie
Download PDF

Artikel 67 AVG (GDPR). Uitwisseling van informatie

Article 67 GDPR. Exchange of information

De Commissie kan uitvoeringshandelingen van algemene aard vaststellen om d)de regelingen voor de elektronische uitwisseling van informatie tussen toezichthoudende autoriteiten onderling en tussen toezichthoudende autoriteiten en het Comité, met name het in artikel 64 bedoelde standaardformulier, vast te leggen.

The Commission may adopt implementing acts of general scope in order to specify the arrangements for the exchange of information by electronic means between supervisory authorities, and between supervisory authorities and the Board, in particular the standardised format referred to in Article 64.

Verbindingen

Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 93, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 93(2).

Verbindingen