Suunnistus
GDPR > 67 artikla. Tietojenvaihto
Lataa PDF

67 artikla GDPR. Tietojenvaihto

Article 67 GDPR. Exchange of information

Komissio voi hyväksyä yleisiä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla täsmennetään järjestelyt valvontaviranomaisten kesken ja valvontaviranomaisten ja tietosuojaneuvoston välillä sähköisin keinoin toteutettavaa tietojenvaihtoa varten ja erityisesti 64 artiklassa tarkoitettu vakiolomake.

The Commission may adopt implementing acts of general scope in order to specify the arrangements for the exchange of information by electronic means between supervisory authorities, and between supervisory authorities and the Board, in particular the standardised format referred to in Article 64.

Liittyvä artikkeli

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 93 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 93(2).

Liittyvä artikkeli