Navigare
GDPR > Articolul 67. Schimb de informații
Descarcă PDF

Articolul 67 GDPR. Schimb de informații

Article 67 GDPR. Exchange of information

Comisia poate adopta acte de punere în aplicare cu un domeniu de aplicare general pentru a defini modalitățile de realizare a schimbului electronic de informații între autoritățile de supraveghere, precum și între autoritățile de supraveghere și comitet, în special formularul standard menționat la articolul 64.

The Commission may adopt implementing acts of general scope in order to specify the arrangements for the exchange of information by electronic means between supervisory authorities, and between supervisory authorities and the Board, in particular the standardised format referred to in Article 64.

Conexiuni

Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 93 alineatul (2).

Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 93(2).

Conexiuni