Navigacija
BDAR (GDPR) > 67 straipsnis. Keitimasis informacija
Atsisiųsti kaip PDF

67 straipsnis BDAR. Keitimasis informacija

Article 67 GDPR. Exchange of information

Komisija gali priimti bendro pobūdžio įgyvendinimo aktus, tam kad būtų nustatyti priežiūros institucijų tarpusavio, taip pat priežiūros institucijų ir Valdybos keitimosi informacija elektroninėmis priemonėmis tvarka, visų pirma 64 straipsnyje nurodyta standartizuota forma.

The Commission may adopt implementing acts of general scope in order to specify the arrangements for the exchange of information by electronic means between supervisory authorities, and between supervisory authorities and the Board, in particular the standardised format referred to in Article 64.

Jungtys

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 93 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 93(2).

Jungtys