Navigācija
VDAR (GDPR) > 67 pants. Informācijas apmaiņa
Lejupielādēt kā PDF

67 pants VDAR. Informācijas apmaiņa

Article 67 GDPR. Exchange of information

Komisija var pieņemt vispārēji piemērojamus īstenošanas aktus, lai noteiktu kārtību, kādā, izmantojot elektroniskus līdzekļus, uzraudzības iestādes apmainās ar informāciju savā starpā un ar kolēģiju, jo īpaši nosakot standarta formātu, kas minēts 64. pantā.

The Commission may adopt implementing acts of general scope in order to specify the arrangements for the exchange of information by electronic means between supervisory authorities, and between supervisory authorities and the Board, in particular the standardised format referred to in Article 64.

Savienojumi

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 93. panta 2. punktā.

Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 93(2).

Savienojumi