Navigering
GDPR > Artikel 67. Utbyte av information
Hämta PDF

Artikel 67 GDPR. Utbyte av information

Article 67 GDPR. Exchange of information

Kommissionen får anta genomförandeakter med allmän räckvidd i syfte att närmare ange tillvägagångssätten för elektroniskt utbyte av information mellan tillsynsmyndigheter samt mellan tillsynsmyndigheter och styrelsen, särskilt det standardiserade format som avses i artikel 64.

The Commission may adopt implementing acts of general scope in order to specify the arrangements for the exchange of information by electronic means between supervisory authorities, and between supervisory authorities and the Board, in particular the standardised format referred to in Article 64.

Relaterade texter

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 93.2.

Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 93(2).

Relaterade texter