Navigation
GDPR > Betragtning 72
Download PDF

Betragtning 72

Recital 72

(72) Profilering er omfattet af reglerne i denne forordning vedrørende behandlingen af personoplysninger, såsom retsgrundlaget for behandling og databeskyttelsesprincipper.

Det Europæiske Databeskyttelsesråd oprettet ved denne forordning (»Databeskyttelsesrådet«) bør kunne udstede retningslinjer i denne forbindelse.

(72) Profiling is subject to the rules of this Regulation governing the processing of personal data, such as the legal grounds for processing or data protection principles.

The European Data Protection Board established by this Regulation (the ‘Board’) should be able to issue guidance in that context.