Navigation
GDPR > Betragtning 76
Download PDF

Betragtning 76

Recital 76

(76) Risikoens sandsynlighed og alvor for så vidt angår den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder bør bestemmes med henvisning til behandlingens karakter, omfang, sammenhæng og formål.

Risikoen bør evalueres på grundlag af en objektiv vurdering, hvorved det fastslås, om databehandlingsaktiviteter indebærer en risiko eller en høj risiko.

(76) The likelihood and severity of the risk to the rights and freedoms of the data subject should be determined by reference to the nature, scope, context and purposes of the processing.

Risk should be evaluated on the basis of an objective assessment, by which it is established whether data processing operations involve a risk or a high risk.