Navigation
GDPR > Betragtning 22
Download PDF

Betragtning 22

Recital 22

(22) Enhver behandling af personoplysninger, som foretages som led i aktiviteter, der udføres for en dataansvarlig eller en databehandler, som er etableret i Unionen, bør gennemføres i overensstemmelse med denne forordning, uanset om selve behandlingen finder sted i Unionen.

Etablering indebærer effektiv og faktisk udøvelse af aktivitet gennem en mere permanent struktur.

De pågældende ordningers retlige form, hvad enten det er en filial eller et datterselskab med status som juridisk person, har ikke afgørende betydning i denne forbindelse.

(22) Any processing of personal data in the context of the activities of an establishment of a controller or a processor in the Union should be carried out in accordance with this Regulation, regardless of whether the processing itself takes place within the Union.

Establishment implies the effective and real exercise of activity through stable arrangements.

The legal form of such arrangements, whether through a branch or a subsidiary with a legal personality, is not the determining factor in that respect.

Lignende artikler Sammenkædede tekster Efterlad en kommentar
Lignende artikler Sammenkædede tekster Efterlad en kommentar
[js-disqus]