Navigation
GDPR > Betragtning 25
Download PDF

Betragtning 25

Recital 25

(25) Hvis medlemsstaternes nationale ret finder anvendelse i medfør af folkeretten, bør denne forordning også gælde for en dataansvarlig, der ikke er etableret i Unionen, som f.

eks.

ved en medlemsstats diplomatiske eller konsulære repræsentation.

(25) Where Member State law applies by virtue of public international law, this Regulation should also apply to a controller not established in the Union, such as in a Member State’s diplomatic mission or consular post.