Nawigacja
RODO > Motyw 152
Pobierz jako plik PDF

Motyw 152

Recital 152

(152) W sytuacjach, w kt贸rych niniejsze rozporz膮dzenie nie harmonizuje sankcji administracyjnych, lub w razie potrzeby w innych przypadkach, na przyk艂ad w razie powa偶nego naruszenia niniejszego rozporz膮dzenia, pa艅stwa cz艂onkowskie powinny wdro偶y膰 system przewiduj膮cy skuteczne, proporcjonalne i odstraszaj膮ce sankcje.

Charakter takich sankcji (karny lub administracyjny) powinno okre艣la膰 prawo pa艅stwa cz艂onkowskiego.

(152) Where this Regulation does not harmonise administrative penalties or where necessary in other cases, for example in cases of serious infringements of this Regulation, Member聽States should implement a system which provides for effective, proportionate and dissuasive penalties.

The nature of such penalties, criminal or administrative, should be determined by Member State law.