Navigáció
GDPR > Preambulumbekezdés 152
Letöltés PDF

Preambulumbekezdés 152

Recital 152

(152) Ha e rendelet nem harmonizálja a közigazgatási szankciókat, vagy ha egyéb esetekben ez szükséges – például e rendelet súlyos megsértése esetén –, a tagállamok hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat előíró rendszert vezetnek be.

E szankciók büntetőjogi vagy közigazgatási jellegét a tagállami jog határozza meg.

(152) Where this Regulation does not harmonise administrative penalties or where necessary in other cases, for example in cases of serious infringements of this Regulation, Member States should implement a system which provides for effective, proportionate and dissuasive penalties.

The nature of such penalties, criminal or administrative, should be determined by Member State law.