Навигация
GDPR > Съображение 160
Изтегляне на PDF

Съображение 160

Recital 160

(160) Когато се обработват лични данни за целите на исторически изследвания, настоящият регламент следва да се прилага и за този вид обработване.

Това следва да включва също исторически изследвания и изследвания за генеалогични цели, като се има предвид че настоящият регламент не следва да се прилага за починали лица.

(160) Where personal data are processed for historical research purposes, this Regulation should also apply to that processing.

This should also include historical research and research for genealogical purposes, bearing in mind that this Regulation should not apply to deceased persons.