Navigācija
VDAR (GDPR) > Apsvērums 160
Lejupielādēt kā PDF

Apsvērums 160

Recital 160

(160) Ja personas datus apstrādā vēstures pētniecības nolūkos, šī regula būtu jāpiemēro arī minētajai apstrādei.

Tajā būtu jāiekļauj arī vēstures pētniecība un izpēte ģenealoģiskos nolūkos, paturot prātā, ka šī regula nebūtu jāpiemēro mirušām personām.

(160) Where personal data are processed for historical research purposes, this Regulation should also apply to that processing.

This should also include historical research and research for genealogical purposes, bearing in mind that this Regulation should not apply to deceased persons.