Navigatsioon
Allalaadimine

Põhjendus 160

Recital 160

(160) Kui isikuandmeid töödeldakse ajaloouuringute eesmärgil, tuleks käesolevat määrust kohaldada ka sellise töötlemise suhtes.

See peaks hõlmama ka ajaloouuringuid ja genealoogilisi uuringuid, pidades silmas, et käesolevat määrust ei tuleks kohaldada surnute suhtes.

(160) Where personal data are processed for historical research purposes, this Regulation should also apply to that processing.

This should also include historical research and research for genealogical purposes, bearing in mind that this Regulation should not apply to deceased persons.